Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Oct 29, 2018 | 15:56 - Lượt xem: 1186

Ngày 16/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-1:2018 Thịt mát- Phần 1: Thịt lợn

Xem chi tiết tại đây CongboTC3087

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-23/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]