Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Oct 29, 2018 | 10:54 - Lượt xem: 1028

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2898/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12272:2018 Đũa ăn

Xem chi tiết tại đây CongboTC2898

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-21/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]