Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Sep 17, 2018 | 10:31 - Lượt xem: 1569

Tháng 8 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ:(01/8/2018)

Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2008 Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ

Xem chi tiết QĐ 2139

Quyết định công bố:(01/8/2018)

Quyết định số 2140/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2018 Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ

Xem chi tiết QĐ 2140

Quyết định công bố:(06/8/2018)

Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12191:2018 Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc

TCVN 12192:2018 Hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc

Xem chi tiết QĐ 2584

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/09/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-6/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]