Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất 08 video Giao lưu trực tuyến và đăng tải các video trên Báo

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Aug 30, 2018 | 15:09 - Lượt xem: 857

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 1381/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất 08 video Giao lưu trực tuyến và đăng tải các video trên Báo: VNExpress; Doanh nghiệp Việt Nam; Công thương; Đời sống pháp luật; Đầu tư

Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh 1381

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/08/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-to-chuc-thuc-hien-san-xuat-08-video-giao-luu-truc-tuyen-va-dang-tai-cac-video-tren-bao/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]