EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC)

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Aug 29, 2018 | 13:56 - Lượt xem: 894

Ngày 17/7/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 889/2008 quy định chi tiết việc thi hành Quy định Hội đồng (EC) số 834/2007 về sản xuất và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/EU/585.

Cụ thể, Dự thảo sẽ sửa đổi danh sách các nguyên liệu đầu vào được phép sử dụng để sản xuất sản phẩm hữu cơ.  Quy định sẽ thông qua vào cuối tháng 9/2018 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 15/9/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3810_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/585

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/08/eu-thong-bao-cho-cac-nuoc-thanh-vien-wto-ve-viec-dua-ra-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ec/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]