Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện dung

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 17, 2018 | 16:41 - Lượt xem: 822

Ngày 10/7/2018 theo số 1131/QĐ-TĐC Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện dung

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]