Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Lưu lượng khí: Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 6 inch, Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 3 inch

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 17, 2018 | 16:55 - Lượt xem: 749

Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1134/QĐ-TĐCQuyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Lưu lượng khí: Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 6 inch, Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 3 inch

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-linh-vuc-luu-luong-khi-dong-ho-khi-chuan-kieu-the-tich-6-inch-dong-ho-khi-chuan-kieu-the-tich-3-inch/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]