Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Độ dài: Bộ căn mẫu song phẳng chuẩn, Máy đo so sánh căn mẫu, Bộ phụ kiện căn mẫu

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 17, 2018 | 16:52 - Lượt xem: 1317

Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1133/QĐ-TCĐ Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Độ dài: Bộ căn mẫu song phẳng chuẩn, Máy đo so sánh căn mẫu, Bộ phụ kiện căn mẫu

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-linh-vuc-do-dai-bo-can-mau-song-phang-chuan-may-do-so-sanh-can-mau-bo-phu-kien-can-mau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]