Quyết định về việc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 17, 2018 | 16:44 - Lượt xem: 733

 Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1132/QĐ-TĐC Quyết định về việc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-linh-vuc-do-dai-chuan-goc-toan-vong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]