Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jul 13, 2018 | 8:51 - Lượt xem: 1505

Thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015 quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả: “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan ban hành tiêu chí sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của Nghị định này”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm và xin gửi đến các Quý Cơ quan/Tổ chức dự thảo Thông tư để nghiên cứu, góp ý. Văn bản góp ý xin gửi về trước ngày 30/07/2018 theo địa chỉ sau:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37564407; Email: info@vsqi.gov.vn.

Xem chi tiết Dự thảo thông tư  Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/du-thao-thong-tu-tiet-kiem-nuoc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]