Tây Ninh – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2018 và phương hướng tháng 6/2018

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 4, 2018 | 1:29 - Lượt xem: 1298

Ngày 03/5/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2018 và phương hướng tháng 6/2018.

Xem chi tiết Báo cáo

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/06/tay-ninh-bao-cao-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-thang-5-2018-va-phuong-huong-thang-6-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]