Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về Năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexpress và 20 bài về Năng suất và chất lượng trên báo điện tử Dân trí

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, May 11, 2018 | 2:08 - Lượt xem: 717

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 680/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về Năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexpress và 20 bài về Năng suất và chất lượng trên báo điện tử Dân trí.

Xem chi tiết Quyết định 680/QĐ-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-thuc-hien-dang-tai-20-bai-tuyen-truyen-ve-nang-suat-va-chat-luong-tren-bao-dien-tu-vnexpress-va-20-bai-ve-nang-suat-va-chat-luong-tren-bao-dien-tu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]