Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, May 11, 2018 | 3:41 - Lượt xem: 1102

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định về việc hủy bỏ và công bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy Tiêu chuẩn Quốc gia 3989/QĐ-BKHCN:

  1. TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn Nhà nghỉ du lịch;
  2. TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 3990/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 7799:2017  Nhà nghỉ du lịch;
  2. TCVN 7800:2017  Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Xem chi tiết các Quyết định

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-huy-bo-va-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-6/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]