Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, May 8, 2018 | 1:50 - Lượt xem: 1137

Ngày 13/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 933/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

  1. TCVN 11367-5:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 5: Mật mã dự trên định danh
  2. TCVN 12211: 2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu kiểm thử cho mô đun mật mã
  3. TCVN 12212:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Phương pháp kiểm thử giảm thiểu các lớp tấn công không xâm lấn chống lại các mô đun mật mã
  4. TCVN 12213:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chế độ hoạt động của mã khối n-bit
  5. TCVN 12214-1:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 1: Tổng quan
  6. TCVN 12214-2:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên
  7. TCVN 12214-3:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

Xem chi tiết Quyết định 933/QĐ-BKHCN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-14/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]