Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Apr 12, 2018 | 2:25 - Lượt xem: 1637

Ngày 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 671/QĐ-BKHCN

TCVN 5107:2003 Nước mắm

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 672/QĐ-BKHCN

TCVN 5107:2018 Nước mắm

Xem chi tiết các Quyết định

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/04/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-4/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]