Góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi Khoản 7 Điều 6 của Thông  tư số 15/2015/TT-BKHCN

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Apr 10, 2018 | 16:29 - Lượt xem: 1413

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Thông tư Sửa đổi Khoản 7 Điều 6 của Thông  tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Kính đề nghị Quý cơ quan/tổ chức/cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 10/6/2018.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/ tổ chức/ cá nhân./.

Toàn văn Dự thảo Thông tư Sửa đổi Khoản 7 Điều 6 của Thông  tư số 15/2015/TT-BKHCN

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/04/gop-y-du-thao-thong-tu-sua-doi-khoan-7-dieu-6-cua-thong-tu-so-15-2015-tt-bkhcn/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]