Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Mar 27, 2018 | 2:25 - Lượt xem: 1178

Ngày 07/6/2017;21/6/2017;26/9/2017 và 17/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 1461/QĐ-BKHCN (07/6/2017)

  1. TCVN 11788-1:2017 Khảo nghiệm, kiểm tra thức ăn chăn nuôi – Phần 1: Thức ăn cho bê và thịt bò

Quyết định 1627/QĐ-BKHCN (21/6/2017)

  1. TCVN 11837:2017 Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng amitraz bằng sắc ký khối phổ
  2. TCVN 11836:2017 Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng carbamate bằng sắc ký khối phổ
  3. TCVN 11835:2017 Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng carbendazim bằng sắc lỏng khối phổ hai lần
  4. TCVN 11838:2017 Thịt. Phương pháp xác định dư lượng sulfonamid bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần

Quyết định 2600QĐ-BKHCN (26/9/2017)

  1. TCVN 11840:2017 Quy trình sản xuất hạt giống lúa lai

Quyết định 2803/QĐ-BKHCN (17/10/2017)

  1. TCVN 11841:2017 Quy trình khảo nghiệm, kiểm định môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn

Xem chi tiết các quyết định.

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-7/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]