Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Mar 19, 2018 | 9:00 - Lượt xem: 1500

Ngày 20/7/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 11888:2017 Gạo trắng

TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng

TCVN 11890:2017 Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo

Xem chi tiết Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-5/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]