Danh sách tổ chức đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jan 3, 2018 | 3:06 - Lượt xem: 4042

Danh sách tổ chức đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN.

Xem chi tiết tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/01/danh-sach-to-chuc-dang-ky-co-so-pha-che-xang-dau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]