Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Dec 13, 2017 | 9:44 - Lượt xem: 1806

Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3395/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11808:2017 Nhựa đường – Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động

Quyết định 3396/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11893:2017 Bentonite – Phương pháp thử

Xem chi tiết Quyết định

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]