Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Dec 6, 2017 | 2:28 - Lượt xem: 3953

Ông Hà Minh Hiệp, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1982 tại Hải Phòng

Tóm tắt quá trình công tác:

–       2000-2004: Sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

–       2005-2006: Học cao học tại Học viện Khoa học Kỹ thuật cao cấp Nhật Bản

–       2006-2009: Nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học Kỹ thuật cao cấp Nhật Bản

–       2009-2010: Chương trình đào tạo sau Tiến sỹ của JSPS tại Đại học Osaka, Nhật Bản

–       2/2010-8/2011: Chuyên viên Vụ Công Nghệ Cao – Bộ KH&CN

–       8/2011-5/2013: Vụ phó Vụ Công Nghệ Cao, kiêm Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao – Bộ KH&CN

–       2012-2013: Cao cấp lý luận chính trị – hành chính tại Học viện Chính trị Hành chính

–       5/2013 – 3/2016: Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

–       3/2016 đến nay: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/pho-to%cc%89ng-cu%cc%a3c-truo%cc%89ng-ha-minh-hie%cc%a3p/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]