Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Dec 25, 2017 | 2:06 - Lượt xem: 1312

Công văn  3950/BKHCN-TĐC

Phụ lục thông tư 24.2015

Thông tư 24 SĐ

Tờ trình dự thảo Công văn  3950/BKHCN-TĐC