Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ (EMC) đối với một số thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Dec 25, 2017 | 2:09 - Lượt xem: 1962

Xem chi tiết

Công văn 3426/QĐ-BKHCN

Dự thảo QCVN sửa đổi

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/lay-y-kien-du-thao-sua-doi-qcvn-92012-bkhcn-tuong-thich-dien-tu-emc-doi-voi-mot-so-thiet-bi-dien-va-dien-tu-gia-dung-va-cac-muc-dich-tuong-tu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]