Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Dec 17, 2017 | 3:48 - Lượt xem: 5395

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem chi tiết tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/danh-sach-to-chuc-thu-nghiem-duoc-chi-dinh-xac-dinh-ham-luong-vang/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]