Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Nov 23, 2017 | 3:55 - Lượt xem: 1987

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.