Tây Ninh – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý II/2017

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jul 5, 2017 | 8:55 - Lượt xem: 736

Ngày 30/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý II/2017.

Xem chi tiết Báo cáo