Các tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Apr 19, 2015 | 11:42 - Lượt xem: 7492

Xem chi tiết

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2015/04/cac-to-chuc-dang-ky-cung-cap-dich-vu-kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem-phuong-tien-do-chuan-do-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]