100% sản phẩm trên sàn của DN bưu chính phải gắn thương hiệu và truy xuất nguồn gốc

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 17, 2023 | 8:39 - Lượt xem: 808

Theo kế hoạch mới được Bộ TT&TT ban hành, là 100% sản phẩm giao dịch trên sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu phải được gắn thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc.

Quan điểm phát triển ngành bưu chính là phát triển thành một trong những ngành quan trọng, thiết yếu của quốc gia. Việc phát triển phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả, tạo dựng được sự gắn kết trong lĩnh vực bưu chính qua đó mở rộng thị trường và không gian hoạt động mới, bảo đảm người dân trên toàn quốc đều được tiếp cận và sử dụng thường xuyên, ổn định dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, tầm nhìn đến năm 2030 đưa bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử. Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng không gian hoạt động mới; thúc đẩy phát triển Chính phủ số, xã hội số.

Trong phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ rõ, năm 2023 là năm thực hiện các chiến lược đã được ban hành. Bộ TT&TT sẽ ban hành các hướng dẫn thực thi chiến lược, tiến hành đo lường và công bố công khai các chỉ tiêu chiến lược.

 100% sản phẩm giao dịch trên sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu phải được gắn thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc… Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, trong năm nay, các chỉ tiêu cần đạt gồm có: tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình của dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử là 20%; số bưu gửi của mỗi người dân trong năm là 24; số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ bưu chính là 14.800; phát triển tối thiểu 3 doanh nghiệp bưu chính lớn dẫn dắt thị trường; 80% hộ gia đình có địa chỉ số; 80% hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu; 100% sản phẩm giao dịch trên sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu phải được gắn thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc…

Bộ TT&TT cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện các nội dung công việc cần hoàn thành trong năm 2023 để đảm bảo tiến độ triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện chiến lược, Vụ Bưu chính chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ như Tổng kết Luật Bưu chính năm 2010; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng bưu chính giữa các doanh nghiệp bưu chính để nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng bưu chính, tiết kiệm nguồn lực kinh tế của xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bưu chính; hình thành Cổng dữ liệu quốc gia về bưu chính; tổ chức Diễn đàn quốc gia về bưu chính…

Với lĩnh vực bưu chính, Bộ TT&TT đã xác định định hướng chuyển đổi từ chuyển phát thành hạ tầng thương mại điện tử và logistic. Với sự chuyển đổi này, ngành bưu chính mang sứ mệnh mới là “Đảm bảo dòng chảy vật chất làm nền tảng cho phát triển kinh tế số”.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành bưu chính là 25%/năm. Việc duy trì tốc độ tăng trưởng này cũng là một mục tiêu của ngành trong 5 năm tới.

Doanh thu lĩnh vực bưu chính năm 2022 đạt 2,2 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 4 tỷ USD vào năm 2025. Về phổ cập dịch vụ bưu chính, năm 2022 số bưu phẩm trên mỗi người dân là 20 và mục tiêu đến năm 2025 là 50 bưu phẩm/người.

Trước đó ngày 30/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 654/QĐ-TTg về chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ mục I Điều 1 Quyết định 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã nêu lên quan điểm phát triển ngành bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, cần phát triển bưu chính thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia. Hạ tầng bưu chính được sử dụng để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ bưu chính và các sản phẩm, dịch vụ khác; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp, trong đó lấy mạng bưu chính công cộng làm nòng cốt.

Phát triển lĩnh vực bưu chính một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại và huy động tối đa các nguồn lực xã hội.

Xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng bảo đảm tính gắn kết giữa hạ tầng mạng lưới, hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu, trong đó lấy nền tảng số làm giải pháp đột phá.

Phát triển bưu chính theo hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng không gian hoạt động mới; khai thác tốt thị trường trong nước từ đó vươn ra thị trường quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bưu chính. Doanh nghiệp bưu chính phát triển theo hướng thành doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.

Bảo đảm mọi người dân trên cả nước đều có quyền được tiếp cận và sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập thường xuyên, ổn định, với chất lượng và giá cước hợp lý. Minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh; tạo điều kiện để doanh nghiệp bưu chính thuộc các thành phần kinh tế phát triển.”

Theo VietQ