Tôi muốn tìm TCVN 11908: 2017 và 11909: 2017 ban hành theo Quyết định 371/QD-BKHCN ngày 27/12/2017 mà không thấy. Có thể giúp tôi 2 văn bản trên đợc không: Nguyenphongpn@gmail.com

Người viết: - Ngày viết: Wednesday, Jun 27, 2018 | 1:57 - Lượt xem: 377

Jun 27, 2018 01:57 AM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Tôi muốn tìm TCVN 11908: 2017 và 11909: 2017 ban hành theo Quyết định 371/QD-BKHCN ngày 27/12/2017 mà không thấy. Có thể giúp tôi 2 văn bản trên đợc không: Nguyenphongpn@gmail.com
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: