Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự. Quy trình hiệu chuẩn

Post by: - Post date: Wednesday, Jan 10, 2018 | 6:26 - View count: 402

Anonymous Là thành viên từ Jan 1970
Flag(0)
General Jan 10, 2018 06:26 AM 0 Các câu trả lời
Mark as SolvedMark as Solved
Đã theo dõi

E muốn tải  tài liệu ĐLVN 138:2004 Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự. Quy trình hiệu chuẩn thì phải làm sao ạ? Tài liệu này có mất phí không? nếu có thì phí là bao nhiêu vậy ?
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: