Ho tro cung cap tai lieu

Người viết: - Ngày viết: Monday, Jan 22, 2018 | 4:24 - Lượt xem: 714

Jan 22, 2018 04:24 AM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Kinh gui TCVN Hien nay cong ty toi dang co nhu cau mua mot so TCVN bang tieng anh nhu sau: 1.ISO 6790 : 1986 Graphic Symbols for Fire Protection Plans 2.TCVN 2622 : 1995 Fire Protection in Buildings – Design Requirements 3. TCVN 3254 : 1989 Fire Protection – General Safety Requirements 4.TCVN 5040 : 1990 Equipment for Fire Protection and Fire Fighting 5.TCVN 5303 : 1990 Fire Safety – Terms and Definitions 6.TCVN 5307 : 2009Stock for Petroleum and Petroleum Products -  Specification for Design 7.TCVN 5500 : 1991 (ISO 8201 : 1987) : Acoustics. Audible Emergency Evacuation Signal 8.TCVN 5684 : 2003 Fire Safety of Petroleum and Petroleum Products Facilities – General Requirements 9.TCVN 5738 : 2001 Fire Detection and Alarm Systems – Technical Requirements 10.TCVN 5739 : 1993 Fire Fighting Equipment – Coupling Heads 11. TCVN 5760 : 1993 Fire Extinguishing Systems. General Requirements of Project Design. Installation and Utilisation 12. TCVN 6223 : 2011 LPG Store – General Safety Requirements 13. TCVN 6379 : 1998 Fire Protection Equipment – Fire Hydrants – Technical Requirements 14. TCVN 7336 : 2003 Fire Protection Automatic Sprinkler Systems – Design and Installation Requirements 15.TCVN 7435-1 : 2004 (ISO 11602-1 : 2000) Fire Protection – Portable and Wheeled Fire Extinguishers Part 1: Selection and Installation KInh de nghi TCVN ho tro cho Toi biet thu tuc de mua cac tai ieu nay. Mr Thang. dt 0909656113
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: