Đào tạo và cấp chứng chỉ sử dụng máy đo tiếp địa

Post by: - Post date: Thursday, Jan 4, 2018 | 1:55 - View count: 292

Anonymous Là thành viên từ Jan 1970
Flag(0)
General Jan 04, 2018 01:55 AM 3 Các câu trả lời
Mark as SolvedMark as Solved
Đã theo dõi

Tôi muốn đăng ký học và xin cấp giấy chứng nhận hay chứng chỉ về đo tiếp địa, không biết Cục có những khóa đào tạo như vậy không? Nếu có thì hình thức học và kinh phí thế nào?  Nếu có xin gửi thông tin tới email: tungnhungbhld@gmail.com Xin Trân trọng cảm ơn!

Bạn vui lòng liên hệ :
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
QUALITY TRAINING CENTRE (QTC)
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+844) 38361407 Fax: (+844) 38361408
Email: qtc@qtc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn

Phản hồi
Phàn hồi Gửi
2 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

3 Các câu trả lời
Sắp xếp theo:
Câu trả lời tốt nhất
0
admin Administrator Jan 10, 2018 03:23 AM
Flag(0)

Bạn vui lòng liên hệ :
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
QUALITY TRAINING CENTRE (QTC)
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+844) 38361407 Fax: (+844) 38361408
Email: qtc@qtc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn

Đăng nhập để phản hồi
Phàn hồi Gửi
Câu trả lời tốt nhất
0
admin Administrator Jan 10, 2018 03:23 AM
Flag(0)

Bạn vui lòng liên hệ :
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
QUALITY TRAINING CENTRE (QTC)
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+844) 38361407 Fax: (+844) 38361408
Email: qtc@qtc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn

Đăng nhập để phản hồi
Phàn hồi Gửi
Câu trả lời tốt nhất
0
admin Administrator Jan 10, 2018 03:23 AM
Flag(0)

Bạn vui lòng liên hệ :
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
QUALITY TRAINING CENTRE (QTC)
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+844) 38361407 Fax: (+844) 38361408
Email: qtc@qtc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn

Đăng nhập để phản hồi
Phàn hồi Gửi