Danh sách các đơn vị đủ năng lực thực hiện kiểm định đồng hồ đo áp lực và máy đo khí

Người viết: - Ngày viết: Friday, Dec 22, 2017 | 3:48 - Lượt xem: 600

Dec 22, 2017 03:48 AM 3 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Như tiêu đề, hiện tại mình đang cần tìm danh sách các đơn vị đủ năng lực thực hiện kiểm định đồng hồ đo áp lực và máy đo khí, nhất là tại khu vực miền trung. Có ai có thể chỉ mình được không?
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
2 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

3 Các câu trả lời
Sắp xếp theo:
Câu trả lời tốt nhất
0
admin
Jan 10, 2018
Flag(0)

Về vấn đề của bạn , vui lòng theo dõi tại đây:

http://tcvn.gov.vn/category/thong-ke-quan-ly-do-luong/

Trân trọng cảm ơn

Đăng nhập để phản hồi
Phàn hồi Gửi
Câu trả lời tốt nhất
0
admin
Jan 10, 2018
Flag(0)

Về vấn đề của bạn , vui lòng theo dõi tại đây:

http://tcvn.gov.vn/category/thong-ke-quan-ly-do-luong/

Trân trọng cảm ơn

Đăng nhập để phản hồi
Phàn hồi Gửi
Câu trả lời tốt nhất
0
admin
Jan 10, 2018
Flag(0)

Về vấn đề của bạn , vui lòng theo dõi tại đây:

http://tcvn.gov.vn/category/thong-ke-quan-ly-do-luong/

Trân trọng cảm ơn

Đăng nhập để phản hồi
Phàn hồi Gửi