Hỏi đáp

Người viết: admin - : Saturday, Sep 30, 2017 | 7:59 - Lượt xem: 178459

Hãy kiểm tra lại topic.

  0
  0Answer
  18View
  D3HmkwgX'; waitfor delay '0:0:29.468' --
  0
  0Answer
  13View
  ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
  0
  0Answer
  13View
  0
  0Answer
  17View
  1 waitfor delay '0:0:29.468' --
  0
  0Answer
  15View
  ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
  0
  0Answer
  21View