Hệ thống văn bản QPPL (Đo lường)

Người viết: admin - : Thursday, Aug 31, 2017 | 11:36 - Lượt xem: 7551

Văn bản QPPL về đo lường: Quốc hội – Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
86/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đo lường19/10/2012
105/2016/NĐ-CPQuy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường01/07/2016
04/2011/QH13Luật đo lường25/11/2011

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
1361/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 202008/08/2013

Văn bản QPPL về đo lường: Bộ KH&CN

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
28/2013/TT-BKHCNThông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường17/12/2013
24/2013/TT-BKHCNThông tư quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành30/09/2013
23/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 226/09/2013
22/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường26/09/2013
21/2014/TT-BKHCNThông tư quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn15/07/2014
19/2014/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm,hàng hóa.01/07/2014
156/TĐC-ĐLCông văn về việc bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL30/01/2015
15/2015/TT-BKHCNThông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu25/08/2015
14/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia12/07/2013
1374/TĐC-ĐLThông báo kết quả tọa đàm " hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vùng Đồng bằng sông Hồng"14/06/2017

Văn bản QPPL về đo lường: Văn bản hướng dẫn

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
Bảng hiệu đo tính xăng dầu đo tính xăng dầu và khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn TCVN 6065-1995/ASTM-D. 1250/ API.2540/ IP.200Các bảng hiệu chỉnh đo tính xăng dầu và khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn TCVN 6065-1995/ASTM-D. 1250/ API.2540/ IP.20008/04/2016
702/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ12/5/2017
685/TĐC-ĐLTăng cường quản lý đo lường đối với taximet31/07/2014
562/TĐC-HCQCHướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu08/04/2016
312/TĐC-ĐLQuyết định về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP20/02/2016
2177/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN16/12/2013
1968/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN21/11/2013
1694/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN09/09/2014
156/TĐC-ĐLBổ sung hưỡng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL30/01/2015
1402/TĐC-HCHQHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN31/07/2014