Công khai ngân sách

Post by: admin - Post date: Thursday, Nov 16, 2017 | 0:56 - View count: 14282

Nội dung Công khai ngân sách

 

1. Công khai dự toán Ngân sách nhà nước

2. Công khai tình hình thực hiện dự toán

3. Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước