Công khai ngân sách

Post by: admin - Post date: Thursday, Nov 16, 2017 | 0:56 - View count: 37882

Nội dung Công khai ngân sách

 

  1. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 được giao bổ sung của TCĐLCL
  2. Công khai dự toán Ngân sách nhà nước
  3. Công khai tình hình thực hiện dự toán
  4. Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước