Viết bởi admin | 2 August, 2016 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết.

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 April, 2016 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-BKHCN, số 940/QĐ-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án 1. “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 April, 2016 | 0 Bình luận |

Tiếp theo Thông báo ngày 26/4/2016 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 December, 2015 | 0 Bình luận |

Xem và tải tài liệu theo file gắn kèm: Các tệp gắn kèm: 116/2015/TT-BTC (116_2015_TT-BTC.pdf)

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 285,002
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...