Viết bởi admin | 3 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015 Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Danh sách Tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN.

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN.

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 2,650,483
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...