Viết bởi admin | 22 May, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách được cấp GXN theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 May, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận bản công bố năng lực đào tạo chuyên gia đánh giá   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 May, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107 của Chính Phủ   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 March, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận hồ sơ công bố năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ  Xem […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký hoạt động công nhận theo quy định tại nghị định số 107/2016/NĐ-CP Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách Tổ chức chứng nhận đã được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất MBH theo quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức kiểm định đã đăng ký hoạt động kiểm định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 January, 2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 2,834,791
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...