Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

Post by: admin - Post date: Thursday, Oct 4, 2018 | 10:24 - View count: 35

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1337