Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gian tần số

Post by: admin - Post date: Thursday, Oct 4, 2018 | 10:46 - View count: 28

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gia tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống chuẩn công suất cao tần

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1491