Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Post by: admin - Post date: Monday, Aug 20, 2018 | 17:13 - View count: 127

Ngày 02 tháng 7 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Nội dung quy chế xem chi tiết tại đây)