Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018

Post by: admin - Post date: Thursday, Mar 22, 2018 | 3:58 - View count: 411

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018.

Xem chi tiết Quyết định 3925/QĐ-BKHCN