Đồng Tháp-Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2018

Post by: admin - Post date: Tuesday, Mar 13, 2018 | 2:05 - View count: 654

Ngày 12/3/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo