Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Post by: admin - Post date: Monday, Dec 25, 2017 | 2:06 - View count: 438

Công văn  3950/BKHCN-TĐC

Phụ lục thông tư 24.2015

Thông tư 24 SĐ

Tờ trình dự thảo Công văn  3950/BKHCN-TĐC