Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018

Post by: admin - Post date: Tuesday, Dec 19, 2017 | 2:27 - View count: 818

Ngày 11/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo