Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu

Post by: admin - Post date: Sunday, Dec 17, 2017 | 3:44 - View count: 465

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN hoặc 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Xem chi tiết tại đây