Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Post by: admin - Post date: Thursday, Nov 23, 2017 | 3:55 - View count: 834

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.