Thứ ba, 29/08/2017 | 09:05 GMT+7 - Xem: 3,900 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

Quyết định 2167/QĐ-BKHCN

TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 1000 mm - Yêu cầu thiết kế tuyến

Quyết định 2168/QĐ-BKHCN

TCVN 11818:2017 An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) - Thay đổi trong giao thức

TCVN 11819:2017 Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)

Xem chi tiết Quyết định

 

Website liên quan