Phổ biến pháp luật
Tăng cường xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Tăng cường xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

(19/10/2017)

Tại Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 04/10/2017, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Theo đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG...

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(12/10/2017)

Ngày 16/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(09/10/2017)

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

Từ năm 2018, chỉ bán xăng E5 Ron 92, xăng khoáng Ron 95

(06/10/2017)

Tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22/09/2017 về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương một lần nữa nhấn mạnh, từ năm 2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(06/10/2017)

Ngày 25/9/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2582/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu

(29/09/2017)

Ngày 27/09/2017 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 2421/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiếm tra nhà nước vê chât lượng hàng hóa nhập khâu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(29/09/2017)

Ngày 27/9/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 2421/TĐC-HCHQ gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(28/09/2017)

Ngày 20/9/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thông quan

(28/09/2017)

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành ngày 16/06/2017.

Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

(15/09/2017)

Ngày 11/09/2017, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. Cụ thể, Bộ Y tế đã chính thức bãi bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017...

Trang 1/86

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan